Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 2 + 4 x + m ​ ( m là tham số thực). Biết R ma x ​ y = 2 khi m = b a ​ , với a, b là các số nguyên dương và b a ​ là phân số tối giản. Tính S = a + b

Cho hàm số ( m là tham số thực). Biết khi , với a, b là các số nguyên dương và là phân số tối giản. Tính S = a + b

  1. 72

  2. 9

  3. 69

  4. 71

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có y ′ = ( x 2 + 4 ) 2 − x 2 − 2 m x + 4 ​ y ′ = 0 ⇔ x 1 ​ = − m − m 2 + 4 ​ ∨ x 2 ​ = − m + m 2 + 4 ​ Bảng biến thiên Mặt khác R ma x ​ y = 2 suy ra f ( x 2 ​ ) = 2 ⇔ 2 m 2 + 8 − 2 m m 2 + 4 ​ m 2 + 4 ​ ​ = 2 ⇔ m 2 + 4 ​ ( 4 m 2 + 4 ​ − 4 m − 1 ) = 0 ⇔ 4 m 2 + 4 ​ = 4 m + 1 ⇔ { m ≥ 4 − 1 ​ 8 m = 63 ​ ⇔ m = 8 63 ​ Vậy S = a + b = 63 + 8 = 71

Ta có

Bảng biến thiên

Mặt khác suy ra

Vậy S = a + b = 63 + 8 = 71

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có A(-2; 2), B(6; -4), đỉnh Cthuộc trục Ox. Tìm toạ độ đỉnh C và trọng tâm G của tam giác ABC, biết rằng trọng tâm G của tam giác thuộc trục Oy. Đáp án nào đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG