Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số ( m là tham số). Tìm tất cả các giá trị m để hàm số f(x) xác định với mọi

Cho hàm số f left parenthesis x right parenthesis equals 2 x plus m plus log subscript 2 open square brackets m x squared minus 2 left parenthesis m minus 2 right parenthesis x plus 2 m minus 1 close square brackets ( m là tham số). Tìm tất cả các giá trị m để hàm số f(x) xác định với mọi x element of straight real numbers

  1. m greater than 0

  2. m greater than 1

  3. m less than negative 4

  4. m greater than 1 union space m less than negative 4

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x + 1 x − 1 ​ tại điểm C(−2; 3) là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG