Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 3 + m x 2 − x − m ( 1 ) (m là tham số) 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 1 2. Tìm m sao cho đồ thị của hàm số (1) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt và hoành độ các giao điểm lập thành một cấp số cộng

Cho hàm số  (m là tham số)

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi

2. Tìm m sao cho đồ thị của hàm số (1) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt và hoành độ các giao điểm lập thành một cấp số cộng

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1. y = x 3 + x 2 − x − 1 Phần khảo sát chi tiết độc giả tự làm, dưới đây là bảng biến thiên 2. Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị và trục hoành x 3 + m x 2 − x − m = 0 ⇔ ( x 2 − 1 ) ( x + m ) = 0 ⇔ { x = ± 1 x = − m ​ Đồ thị của hàm số (1) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt ⇔ m  = ± 1 Các trường hợp lập thành cấp số cộng theo thứ tự − m ; − 1 ; 1 t h ı ˋ − m + 1 = − 2 ⇒ m = 3 − 1 ; − m ; 1 t h ı ˋ − 1 + 1 = − 2 m ⇒ m = 0 − 1 ; 1 ; − m t h ı ˋ − 1 − m = 2 ⇒ m = − 3 V ậ y m = 0 , m = ± 3

1. 

Phần khảo sát chi tiết độc giả tự làm, dưới đây là bảng biến thiên

2.

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị và trục hoành

Đồ thị của hàm số (1) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt 

Các trường hợp lập thành cấp số cộng theo thứ tự

1

Câu hỏi tương tự

Cho đa thức P ( x ) = ( 1 + x ) 9 + ( 1 + x ) 10 + ... + ( 1 + x ) 14 có dạng khai triển là P ( x ) = a 0 ​ + a 1 ​ x + a 2 ​ x 2 + ... + a 14 ​ x 14 . Tính hệ số a 9 ​

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG