Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) liên trục và có bảng biến thiên trên R như hình vẽ bên dưới Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y = f ( cos x )

Cho hàm số  liên trục và có bảng biến thiên trên  như hình vẽ bên dưới

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số 

  1. 5

  2. 3

  3. 10

  4. 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Đặt t = cos x ⇒ − 1 ≤ t ≤ 1 ⇒ y = f ( t ) có giá trị lớn nhất bằng 5 trên [ − 1 ; 1 ] (suy ra từ bảng biến thiên) Vậy giá trị lớn nhất của hàm số y = f ( cos x ) bằng 5

Chọn A

Đặt 

 có giá trị lớn nhất bằng 5 trên  (suy ra từ bảng biến thiên)

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số  bằng 5

3

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để hàm số có hai điểm cực trị trái dấu ?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG