Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục và có đạo hàm trên R thỏa mãn 3 f 2 ( x ) . f ′ ( x ) − 4 x e − f 3 ( x ) + 2 x 2 + x + 1 = 1 = f ( 0 ) .Biết rằng I = ∫ 0 4 − 1 + 4089 ​ ​ ​ ( 4 x + 1 ) f ( x ) d x = b a ​ là phân số tối giản. Tính T = a − 3 b

Cho hàm số  liên tục và có đạo hàm trên  thỏa mãn . Biết rằng  là phân số tối giản. Tính 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân J = ∫ 0 1 ​ ( 4 − x 2 ) 2 x 3 ​ d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG