Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) liên tục trên R và thỏa mãn f ( x ) + f ( 1 − x ) = x 3 ( 1 − x ) , ∀ x ∈ R và f ( 0 ) = 0 . Tính ∫ 0 2 ​ x f ′ ( 2 x ​ ) d x bằng

Cho hàm số  liên tục trên  và thỏa mãn  và . Tính  bằng 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A = − 4 ∫ 0 1 ​ f ( t ) d t = − 10 1 ​

Đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Với mọi m > 0 , đồ thị hàm số y = x 4 − 2 m x 2 − 3 luôn có ba điểm cực trị. Tìm m khi bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác tạo bởi ba điểm này có bán kính nhỏ nhất.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG