Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f liên tục trên R và số thực dương .Trong các khẳng định sau, khẳng định nào luôn đúng?

Cho hàm số  liên tục trên  và số thực dương a. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào luôn đúng?

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hướng dẫn giải Theo tính chất cơ bản của tích phân thì ∫ a a ​ f ( x ) d x = 0 Chọn đáp án A

Hướng dẫn giải

Theo tính chất cơ bản của tích phân thì 

Chọn đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, đường tròn (C): ( x − 1 ) 2 + ( y + 3 ) 2 = 25 . Viết phương trình đường thẳng △ đi qua gốc tọa độ và cắt đường tròn (C) theo một dây cung có độ dài bằng 8.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG