Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm thực của phương trình f ( f ( x ) − 1 ) = 2 là

Cho hàm số  liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm thực của phương trình  là

  1. 4

  2. 2

  3. 5

  4. 9

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có f ( f ( x ) − 1 ) = 2 ⇔ [ f ( x ) − 1 = 1 f ( x ) − 1 = − 2 ​ Xét phương trình f ( x ) − 1 = 1 ⇔ f ( x ) = 2 , phương trình này có 2 nghiệm thực phân biệt Xét phương trình f ( x ) − 1 = − 2 ⇔ f ( x ) = − 1 ,phương trình này có 3 nghiệm thực phân biệt, hiển nhiên 3 nghiệm này khác 2 nghiệm của phương trình f ( x ) = 2 Vậy phương trình đã cho có tất cả 5 nghiệm thực Chọn đáp án C

Ta có 

Xét phương trình , phương trình này có 2 nghiệm thực phân biệt

Xét phương trình , phương trình này có 3 nghiệm thực phân biệt, hiển nhiên 3 nghiệm này khác 2 nghiệm của phương trình 

Vậy phương trình đã cho có tất cả 5 nghiệm thực

Chọn đáp án C

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC thỏa mãn hệ thức sin 2 2 B ​ = 2 sin A sin A − sin C ​ . Chứng minh tam giác ABC vuông.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG