Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số liên tục trên và có đồ thị như hình vẽ. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên .

Cho hàm số  liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số  trên .

  1. 0

  2. 1

  3. 4

  4. 3

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào đồ thị trên, ta có giá trị lớn nhất của hàm số trên bằng 3.

Dựa vào đồ thị trên, ta có giá trị lớn nhất của hàm số  trên  bằng 3.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm ảnh qua phép quay tâm là gốc O, góc quay của: a) Điểm , điểm b) Trục hoành Ox: ; trục tung Oy:

454

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG