Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên và có bảng biến thiên như hình bên. Phương trình f ( x ) − 2 = 0 có bao nhiêu nghiệm?

Cho hàm số  liên tục trên và có bảng biến thiên như hình bên. Phương trình có bao nhiêu nghiệm?

  1. 3

  2. 2

  3. 1

  4. 4

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án: D. 4 Ta có: f ( x ) − 2 = 0 ( ∗ ) ⇔ f ( x ) = 2 ⇒ Số nghiệm của phương trình ( ∗ ) là số giao điểm của đồ thị hàm số y = f ( x ) và đường thẳng y=2. Dựa vào BBT ta thấy đường thẳng y=2 cắt đồ thị hàm số y = f ( x ) tại 4 điểm phân biệt nên PT ( ∗ ) có 4 nghiệm.

Đáp án: D. 4

Ta có: Số nghiệm của phương trình  là số giao điểm của đồ thị hàm số  và đường thẳng y=2.

Dựa vào BBT ta thấy đường thẳng y=2 cắt đồ thị hàm số  tại 4 điểm phân biệt nên PT  có 4 nghiệm.

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Tại 1 nơi không có gió, 1 chiếc khí cầu đang đứng yên ở độ cao 162 ( m e ˊ t ) so với mặt đất đã được phí công cài đặt cho nó chế độ chuyển động đi xuống. Biết rằng, khí cầu đã chuyển động theo phương...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG