Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số liên tục trên và có đồ thị như hình vẽ dưới. Gọi là giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn . Giá trị của M bằng

Cho hàm số  liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ dưới.

                 Gọi  là giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn . Giá trị của M bằng

  1. 3

  2. -1

  3. 2

  4. 0

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét hàm số . Ta thấy hàm số là hàm chẵn nên đồ thị hàm số nhận trục Oy làm trục đối xứng. Khi hàm số trở thành . Từ đồ thị hàm số ta suy ra đồ thị hàm số bằng cách tịnh tiến đồ thị hàm số sang trái (theo phương ) 1 đơn vị, ta được đồ thị hàm số như sau: Từ đồ thị hàm số ta suy ra đồ thị hàm số bằng cách lấy đối xứng phần đồ thị hàm số bên phải trục qua trục , ta được đồ thị hàm số như sau: Từ đồ thị hàm số ta thấy giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn bằng .

Xét hàm số . Ta thấy hàm số là hàm chẵn nên đồ thị hàm số nhận trục Oy làm trục đối xứng.

Khi  hàm số  trở thành .

Từ đồ thị hàm số ta suy ra đồ thị hàm số  bằng cách tịnh tiến đồ thị hàm số sang trái (theo phương ) 1 đơn vị, ta được đồ thị hàm số  như sau:

 

Từ đồ thị hàm số  ta suy ra đồ thị hàm số  bằng cách lấy đối xứng phần đồ thị hàm số  bên phải trục  qua trục , ta được đồ thị hàm số  như sau:

Từ đồ thị hàm số  ta thấy giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn bằng .

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm M ( 6 ; 0 ; 0 ) , N ( 0 ; 6 ; 0 ) , P ( 0 ; 0 ; 6 ) . Hai mặt cầu có phương trình ( S 1 ​ ) : x 2 + y 2 + z 2 − 2 x − 2 y + 1 = 0 và ( S 2 ​ ) : x 2 + ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG