Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R và có bảng xét dấu f ′ ( x ) như sau. Hàm số đạt cực đại tại điểm

 Cho hàm số liên tục trên  và có bảng xét dấu như sau.

Hàm số đạt cực đại tại điểm
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số liên tục trên R và có đạo hàm f ′ ( x ) đổi dấu từ dương sang âm khi đi qua điểm x = − 2 . Nên x = − 2 là điểm cực đại của hàm số.

Hàm số liên tục trên và có đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm khi đi qua điểm .
Nên là điểm cực đại của hàm số.

3

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị Với giá trị nào của tham số thì đồ thị có tiệm cận đứng?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG