Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình 2 f ( x 2 − 1 ) − 5 = 0 là

Cho hàm số  liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình  là

 

  1. 3

  2. 2

  3. 6

  4. 4

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình (1) trở thành Vậy số nghiệm thực của phương trình (1) là 2

Phương trình (1) trở thành

Vậy số nghiệm thực của phương trình (1) là 2

1

Câu hỏi tương tự

Một nhà máy sản xuất nước ngọt cần làm các lon dựng dạng hình trụ với thể tích đựng được là V. Biết rằng diện tích toàn phần nhỏ nhất thì tiết kiệm chi phí nhất. Tính bán kính của lon để tiết kiệm chi...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG