Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R và có bảng biến thiên Khẳng định nào dưới đây sai ?

Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng biến thiên

Khẳng định nào dưới đây sai?

  1.  là một giá trị cực tiểu của hàm số

  2.  là điểm cực đại của hàm số 

  3.  là điểm cực tiểu của hàm số

  4.  là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D M ( 0 ; 2 ) là điểm cực đại của đồ thị hàm số

Chọn D

 là điểm cực đại của đồ thị hàm số 

1

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho parabol ( P ) = x 2 − 2 x và elip ( E ) : 9 x 2 ​ + y 2 = 1 . Chứng minh rằng (P) giao (E) tại 4 điểm phân biệt cùng nằm trên một đường tròn. Viết phương trình đ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG