Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R và có đồ thị như hình dưới đây. Số nghiệm phân biệt của phương trình f ( f ( x ) ) + 1 = 0 là

Cho hàm số  liên tục trên  và có đồ thị như hình dưới đây.

Số nghiệm phân biệt của phương trình  là

  1. 9

  2. 8

  3. 10

  4. 7

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét f ( x ) = a ( − 2 < a < − 1 ) : Dựa vào đồ thị ta thấy y = a cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt (1) Xét f ( x ) = b ( 0 < b < 1 ) : Dựa vào đồ thị ta thấy y = b cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt (2) Xét f ( x ) = c ( 1 < c < 2 ) : Dựa vào đồ thị ta thấy y = c cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt (3) Các nghiệm ở trên không có nghiệm nào trùng nhau nên (*) có 9 nghiệm phân biệt

Xét   : Dựa vào đồ thị ta thấy cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt (1)

Xét   : Dựa vào đồ thị ta thấy cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt (2)

Xét   : Dựa vào đồ thị ta thấy cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt (3)

Các nghiệm ở trên không có nghiệm nào trùng nhau nên (*) có 9 nghiệm phân biệt

 

2

Câu hỏi tương tự

Một hình hộp chữ nhật có kích thước trong đó a, b, c là các số nguyên và Gọi và lần lượt là thể tích và diện tích toàn phần của hình hộp. Biết V=S,tìm số các bộ ba số (a, b, c).

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG