Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) liên tục trên tập Rvà biết y = f ′ ( x ) có đồ thị tương ứng là đường cong trong hình bên dưới Số điểm cực tiểu của hàm số h ( x ) = f ( x ) − 2 3 ​ x là

Cho hàm số  liên tục trên tập R và biết  có đồ thị tương ứng là đường cong trong hình bên dưới

Số điểm cực tiểu của hàm số  là

  1. 4

  2. 1

  3. 3

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D h ( x ) = f ( x ) − 2 3 ​ x h ′ ( x ) = f ′ ( x ) − 2 3 ​ x h ′ ( x ) = 0 ⇔ f ′ ( x ) = 2 3 ​ ( 1 ) Số nghiệm của phương trình (1) là số giao điểm của hai đường y = f ′ ( x ) và y = 2 3 ​ Ta có bảng biến thiên sau: Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số h ( x ) = f ( x ) − 2 3 ​ x có 2 điểm cực tiểu.

Chọn D

Số nghiệm của phương trình (1) là số giao điểm của hai đường  và 

Ta có bảng biến thiên sau:

Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số  có 2 điểm cực tiểu.

1

Câu hỏi tương tự

Số cực trị của hàm số là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG