Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R, f ( 2 ) = 3 và có đồ thị như hình vẽ bên Có bao nhiêu số nguyên m ∈ ( − 20 ; 20 ) để phương trình f ( ∣ x ∣ + m ) = 3 có 4 nghiệm thực phân biệt.

Cho hàm số  liên tục trên R,  và có đồ thị như hình vẽ bên

Có bao nhiêu số nguyên  để phương trình  có 4 nghiệm thực phân biệt.

  1. 2

  2. 18

  3. 4

  4. 19

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Để phương trình có 4nghiệm phân biệt thì Vậy có tất cả 18số nguyên thoả mãn.

Ta có:

Để phương trình có 4 nghiệm phân biệt thì

Vậy có tất cả 18 số nguyên thoả mãn.

1

Câu hỏi tương tự

Bác An có mảnh ruộng hình Elip có độ dài trục lớn bằng 100m, độ dài trục bé bằng 80m. Với chủ trương xây dựng kinh tế nông thôn mới, bác định chuyển đổi canh tác bằng cách đào một cái ao hình Elip ở c...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG