Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) , liên tục trên Rvà có bảng biến thiên như hình bên. Tìm số nghiệm thực của phương trình 2 f ( x ) + 7 = 0

Cho hàm số , liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình bên. Tìm số nghiệm thực của phương trình 

  1. 1

  2. 3

  3. 4

  4. 2

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Phương pháp Dựa vào BBT để biện luận số nghiệm của phương trình đề bài yêu cầu. Số nghiệm của phương trình f ( x ) = m là số giao điểm của đồ thị hàm số y = f ( x ) và đường thẳng y = m Cách giải: Ta có: 2 f ( x ) + 7 = 0 ⇔ f ( x ) = − 2 7 ​ (*) Số nghiệm của phương trình (*) là số giao điểm của đồ thị hàm số y = f ( x ) và đường thẳng y = − 2 7 ​ . Ta có: Dựa vào BBT ta thấy đường thẳng y = − 2 7 ​ cắt đồ thị hàm số y = f ( x ) tại 4 điểm phân biệt.

Đáp án C

Phương pháp
Dựa vào BBT để biện luận số nghiệm của phương trình đề bài yêu cầu.
Số nghiệm của phương trình là số giao điểm của đồ thị hàm số và đường thẳng y = m

Cách giải:
Ta có:  (*)

Số nghiệm của phương trình (*) là số giao điểm của đồ thị hàm số và đường thẳng  .
Ta có:

Dựa vào BBT ta thấy đường thẳng  cắt đồ thị hàm số tại 4 điểm phân biệt.

1

Câu hỏi tương tự

Một chiếc thuyền xuôi, ngược dòng trên khúc sông dài 40km hết 4h30 phút. Biết thời gian thuyền xuôi dòng 5km bằng thời gian thuyền ngược dòng 4km. Tính vận tốc dòng nước ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG