Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên đoạn [ 0 ; 2 ] . Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f ( x ) ,trục hoành và hai đường thẳng x = 1 , x = 2. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanhtrục hoành được tính theo công thức:

Cho hàm số  liên tục trên đoạn  Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng  Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành được tính theo công thức:

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hướng dẫn giải Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành Chọn đáp án B

Hướng dẫn giải 
Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành 

Chọn đáp án B

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình ( H ) là hình phẳng giới hạn bởi các đường y = x + 1 ​ , y = 1 − x và trục O x . Diện tích S của hình ( H ) bằng bao nhiêu?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG