Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) liên tục trên đoạn [ 1 ; 2 ] và thỏa mãn ∫ 1 2 ​ + 3 m u f ( x ) dx = 3 . Tính tích phân I = ∫ 1 2 ​ + 3 m u 2 f ( x ) dx

Cho hàm số liên tục trên đoạn và thỏa mãn . Tính tích phân

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có I = ∫ 1 2 ​ + 3 m u 2 f ( x ) dx = 2 ∫ 1 2 ​ + 3 m u f ( x ) dx = 2 ⋅ 3 = 6 Chọn D

Ta có 

Chọn D

1

Câu hỏi tương tự

Cho f ( x ) là hàm số liên tục trên đoạn [ 0 ; 10 ] thỏa mãn ∫ 0 10 ​ + 3 m u f ( x ) dx = 7 và ∫ 2 6 ​ + 3 m u f ( x ) dx = 3 . Tính ∫ 0 2 ​ + 3 m u f ( x ) dx + ∫ 6 10 ​ + 3 m u f ( x ) dx x.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG