Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên đoạn [ − 4 ; 4 ] và có bảng biến thiên trên đoạn [ − 4 ; 4 ] như sau Phát biểu nào sau đây đúng ?

Cho hàm số   liên tục trên đoạn   và có bảng biến thiên trên đoạn  như sau

Phát biểu nào sau đây đúng?

  1. Hàm số không có GTLN, GTNN trên 

  2. và 

  3.  và 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Dựa vào đồ thị ta có [ − 4 ; 4 ] ma x ​ y = 10 khi x = 4 và [ − 4 ; 4 ] min ​ y = − 10 khi x = − 4 Tuy nhiên hàm số không có GTLN, GTNN trên ( − 4 ; 4 )

Chọn C

Dựa vào đồ thị ta có  khi  và  khi 

Tuy nhiên hàm số không có GTLN, GTNN trên 

4

Câu hỏi tương tự

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = x + 2 2 x − 6 ​ là

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG