Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số liên tục trên , có đạo hàm . Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?

Cho hàm số  liên tục trên , có đạo hàm . Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Lưu ý: là nghiệm kép nên khi đi qua điểm sẽ không đổi dấu. Xét dấu : Vậy hàm số nghịch biến trên .

Ta có:

 

Lưu ý:  là nghiệm kép nên  khi đi qua điểm  sẽ không đổi dấu.

Xét dấu :

Vậy hàm số nghịch biến trên .

3

Câu hỏi tương tự

Tất cả các giá trị thực của tham số để hàm số đồng biến trên khoảng xác định của nó là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG