Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số liên tục trên có đạo hàm . Hàm số có mấy điểm cực trị ?

 Cho hàm số  liên tục trên  có đạo hàm . Hàm số  có mấy điểm cực trị ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lưu ý: là nghiệm kép nên khi đi qua sẽ không đổi dấu. Xét dấu : Vậy hàm số có hai điểm cực trị.

Lưu ý:  là nghiệm kép nên  khi đi qua sẽ không đổi dấu.

Xét dấu :

Vậy hàm số có hai điểm cực trị.

1

Câu hỏi tương tự

Một công ty bất động sản có căn hộ cho thuê. Biết rằng nếu cho thuê mỗi căn hộ với giá triệu đồng/tháng thì mọi căn hộ đều có người thuê và cứ mỗi lần tăng giá cho thuê mỗi căn hộ lên nghìn đồng thì c...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG