Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số liên tục trên có đạo hàm . Hỏi hàm số có mấy điểm cực tiểu ?

Cho hàm số  liên tục trên  có đạo hàm . Hỏi hàm số  có mấy điểm cực tiểu ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Lưu ý: là nghiệm kép nên khi đi qua điểm sẽ không đổi dấu. Xét dấu : Vậy hàm số có 1 điểm cực tiểu.

Ta có:

Lưu ý:  là nghiệm kép nên  khi đi qua điểm  sẽ không đổi dấu.

Xét dấu :

Vậy hàm số có 1 điểm cực tiểu.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

11

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG