Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số liên tục trên có đạo hàm . Hàm số có mấy điểm cực trị ?

Cho hàm số  liên tục trên  có đạo hàm . Hàm số  có mấy điểm cực trị ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Xét dấu : Vậy hàm số có 2 điểm cực trị.

Ta có:

Xét dấu :

Vậy hàm số  có 2 điểm cực trị.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số xác định trên và có đồ thị hàm số như hình vẽ. Số điểm cực tiểu của hàm số là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG