Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số liên tục trên có . Khẳng định nào sau đây là đúng ?

Cho hàm số  liên tục trên  có . Khẳng định nào sau đây là đúng ?

  1. Hàm số  có hai điểm cực trị.

  2. Hàm số  có 1 điểm cực đại và 1 điểm cực tiểu.

  3. Nếu  thì hàm số đạt cực đại tại .

  4. Nếu  thì hàm số đạt cực đại tại .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Câu A sai vì chưa biết là nghiệm bội chẵn hay bội lẻ nên chưa biết được có đổi dấu khi đi qua hay không. Câu B sai. Câu C sai vì khi đó, là điểm cực tiểu. Câu D đúng.

Câu A sai vì chưa biết  là nghiệm bội chẵn hay bội lẻ nên chưa biết được  có đổi dấu khi đi qua  hay không.

Câu B sai.

Câu C sai vì khi đó,  là điểm cực tiểu.

Câu D đúng.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị cắt trục tại ba điểm có hoành độ như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG