Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên các khoảng ( − ∞ ; 0 ) và ( 0 ; + ∞ ) , có bảng biến thiên như sau Tìm m để phương trình f ( x ) = m có 4 nghiệm phân biệt.

Cho hàm số  liên tục trên các khoảng  và  , có bảng biến thiên như sau

Tìm m để phương trình  có 4 nghiệm phân biệt.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy phương trình có 4 nghiệm phân biệt khi − 3 < m < 2 .

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy phương trình có 4 nghiệm phân biệt khi .
 

3

Câu hỏi tương tự

Hình dưới là đồ thị của hàm số y = x − 3 x . Sử dụng đồ thị đã cho, tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình 64 ∣ x ∣ 3 = ( x 2 + 1 ) 2 ( 12 ∣ x ∣ + m ( x 2 + 1 )) có nghiệm.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG