Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 3 − 2 x 2 + ( 1 − m ) x + m , m là tham số thực. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m=1.

Cho hàm số là tham số thực. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m=1.

 

R. Roboctvx124

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Khi m=1 ta có hàm số y = x 3 − 2 x 2 + 1 . + Tập xác định: R + Sự biến thiên: - Chiều biến thiên: y ′ = 3 x 2 − 4 x ; y ′ ( x ) = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = 3 4 ​ . Hàm số đồng biến trên các khoảng ( − ∞ ; 0 ) và ( 3 4 ​ ; + ∞ ) ; nghịch biến trên khoảng ( 0 ; 3 4 ​ ) . Cực trị: Hàm số đạt cực đại tại x = 0 ; y C D ​ = 1 , đạt cực tiểu tại x = 3 4 ​ ; y CT ​ = − 27 5 ​ . Giới hạn: x → − ∞ lim ​ y = − ∞ ; x → + ∞ lim ​ y = + ∞ . Bảng biến thiên: Đồ thị:

Khi m=1 ta có hàm số .
+ Tập xác định:
+ Sự biến thiên:
- Chiều biến thiên: hoặc .
Hàm số đồng biến trên các khoảng nghịch biến trên khoảng .
Cực trị: Hàm số đạt cực đại tại , đạt cực tiểu tại .
Giới hạn: .

Bảng biến thiên:

Đồ thị:

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f(x)có đạo hàm liên tục trên R . Biết f(3) = 1 và ∫ 0 1 ​ x f ( 3 x ) d x = 1 , khi đó ∫ 0 3 ​ x 2 f ′ ( x ) d x bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG