Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số là số không nguyên, khi đó miền xác định của hàm số là:

Cho hàm số y equals x to the power of alpha space v ớ i space alpha là số không nguyên, khi đó miền xác định của hàm số là:

  1. straight real numbers

  2. straight real numbers backslash open curly brackets 0 close curly brackets

  3. left parenthesis 0 semicolon plus infinity right parenthesis

  4. left square bracket 0 semicolon plus infinity right parenthesis

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhấtcủa hàm số y=x 6 +4(1-x 2 ) 3 trên đoạn [-1;1]

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG