Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số là hàm số bậc trùng phương có đồ thị cắt trục hoành tại ba điểm có hoành độ như hình vẽ. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ?

Cho hàm số  là hàm số bậc  trùng phương có đồ thị  cắt trục hoành tại ba điểm có hoành độ  như hình vẽ.

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đồ thị của hàm số liên tục trên các đoạn và và là một nguyên hàm của . Xét trên , diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường với hai đường thẳng là: . Mà . Xét trên , diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường với hai đường thẳng là: . Mà . Từ hình vẽ ta có: Do đó: Suy ra đáp án là B.

Đồ thị của hàm số  liên tục trên các đoạn  và  và  là một nguyên hàm của .

Xét trên , diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường  với hai đường thẳng  là:

.

.

Xét trên , diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường  với hai đường thẳng  là:

.

.

Từ hình vẽ ta có:

 

Do đó:

Suy ra đáp án là B.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số xác định trên liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên: Tập hợp tất các các tham số sao cho phương trình vô nghiệm là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG