Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x + 1 x − 2 ​ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số

Cho hàm số 

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số

R. Robo.Ctvx3

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập xác định D = R \ { − 1 } Chiềubiến thiên: y ′ = ( x + 1 ) 2 3 ​ > 0 , ∀ x  = − 1 nên hàm số đồng biến trên mỗi khoảng ( − ∞ ; − 1 ) v a ˋ ( − 1 ; + ∞ ) Tiệm cận đứng x=-1; Tiệm cận ngang y=1 Bảng biến thiên Đồ thị: Cho x = 0 ⇒ y = − 2. Cho y = 0 ⇒ x = 2

  • Tập xác định 
  • Chiều biến thiên:  nên hàm số đồng biến trên mỗi khoảng 

Tiệm cận đứng x=-1; Tiệm cận ngang y=1

Bảng biến thiên

  • Đồ thị: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho đồ thị ( C ) : y = 3 1 ​ x 3 − x 2 − 3 x − 3 5 ​ Khảo sát và vẽ đồ thị (C)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG