Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = 2 x 4 − 4 x 2 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số

Cho hàm số 

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số

R. Robo.Ctvx3

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập xác định D=R. Hàm số chẵn Sự biến thiên: y ′ = 8 x 3 − 8 x ; y ′ = 0 ⇔ x = 0 ho ặ c x = ± 1 Hàm số nghịch biến trên ( − ∞ ; − 1 ) v a ˋ ( 0 ; 1 ) , đồng biến trên ( − 1 ; 0 ) v a ˋ ( 1 ; + ∞ ) . Hàm số đạt cực tiểu tại x = ± 1 , y CT ​ = − 2 ; đạt cực đại tại x = 0 , y C Đ ​ = 0 x → − ∞ lim ​ y = x → + ∞ lim ​ y = + ∞ Bảng biến thiên Đồ thị: y " = 24 x 2 − 8 , y " = 0 ⇔ x = ± 3 ​ 1 ​ nên đồ thị có hai điểm uốn ( ± 3 ​ 1 ​ ; 9 − 10 ​ ) . Cho y = 0 ⇔ x = 0 ho ặ c x = ± 2 ​

  • Tập xác định D=R. Hàm số chẵn
  • Sự biến thiên: 

Hàm số nghịch biến trên , đồng biến trên . Hàm số đạt cực tiểu tại ; đạt cực đại tại 

Bảng biến thiên

  • Đồ thị:  nên đồ thị có hai điểm uốn . Cho 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm phần thực và phần ảo của số phức liên hợp của số phức z=1+i

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG