Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Khẳng định sai là:

Cho hàm số y equals a x cubed plus b x squared plus c x plus d comma a not equal to 0. Khẳng định sai là:

  1. Đồ thị hàm số luôn cắt trục hoành

  2. Hàm số luôn có cực trị

  3. Đồ thị hàm số luôn có tâm đối xứng

  4. limit as x rightwards arrow infinity of f left parenthesis x right parenthesis equals infinity

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số y = x 4 − 2 ( m + 1 ) x 2 + m có ba cực trị.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG