Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Khẳng định sai là:

Cho hàm số y equals a x cubed plus b x squared plus c x plus d comma a not equal to 0. Khẳng định sai là:

  1. Đồ thị hàm số luôn cắt trục hoành

  2. Hàm số luôn có cực trị

  3. Đồ thị hàm số luôn có tâm đối xứng

  4. limit as x rightwards arrow infinity of f left parenthesis x right parenthesis equals infinity

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Hàm số y = 2 x − 3 − 3 x + 1 ​ có bao nhiêu cực trị?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG