Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Khẳng định đúng là:

Cho hàm số y equals negative x cubed over 3 plus 1 half x squared plus 6 x minus 1. Khẳng định đúng là:

  1. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-2;3)

  2. Hàm số đồng biến trên khoảng (-2;3)

  3. Hàm số nghịch biến trên khoảng left parenthesis negative infinity semicolon 3 right parenthesis

  4. Hàm số đồng biến trên khoảng left parenthesis 3 semicolon plus infinity right parenthesis

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG