Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây sai?

Cho hàm số begin mathsize 16px style y equals 12 to the power of x end style . Khẳng định nào sau đây sai?

  1. Hàm số đồng biến trên ℝ .

  2. Đồ thị hàm số luôn nằm bên phải trục tung.

  3. Đồ thị hàm số nhận trục hoành là tiệm cận ngang.

  4. Đồ thị hàm số luôn nằm phía trên trục hoành.

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình { x 3 + y 3 = 1 ( 1 ) x 4 + y 4 = 1 ( 2 ) ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG