Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 2 − 2 x − 3 2 x 2 − 3 x + 2 ​ , khẳng định nào sau đây sai ?

Cho hàm số , khẳng định nào sau đây sai ?

  1. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là 

  2. Đồ thị hàm số có tiệm cận y=2.

  3. Đồ thị hàm số có ba tiệm cận.

  4. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng là x=-1 và x=3.

T. Quang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Giải:

Chọn A

Giải:

1

Câu hỏi tương tự

Tìm số tự nhiên n bé nhất sao cho S ( S ( n )) ≥ 10 v a ˋ S ( S ( S ( n ))) ≤ 9 .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG