Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 3 + 3 x 2 + 3 . Khẳng định nào sau đây đúng ?

Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng?
 

  1. Hàm số nghịch biến trên

  2. Hàm số nghịch biến trên

  3. Hàm số nghịch biến trên

  4. Hàm số nghịch biến trên
     

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án B

Đáp án B

1

Câu hỏi tương tự

Hình vẽ dưới đây là đồ thị các hàm số y = x a ; y = x b ; y = x c trên miền ( 0 ; + ∞ ) .Hỏi trong các số a, b, csố nào nhận giá trị trong khoảng ( 0 ; 1 )

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG