Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x − 1 2 x − 1 ​ . Khẳng định nào sau đây đúng?

Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng?

  1. Hàm số nghịch biến trên các khoảng  và 

  2. Hàm số đồng biến trên các khoảng  và 

  3. Hàm số luôn nghịch biến trên 

  4. Hàm số luôn đồng biến trên 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Tập xác định: D = R \ { 1 } y ′ = ( x − 1 ) 2 − 1 ​ < 0 , ∀ x ∈ D Vậy hàm số nghịch biến trên các khoảng ( − ∞ ; 1 ) và ( 1 ; + ∞ )

Chọn A

Tập xác định: 

Vậy hàm số nghịch biến trên các khoảng  và 

1

Câu hỏi tương tự

Điều kiện cần và đủ để hàm số có một điểm cực trị ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG