Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng?

Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng?

  1. Phương trình  có nghiệm

  2. Đồ thị của hàm số  không cắt trục hoành.

  3. Phương trình  có nghiệm

  4. Đồ thị của hàm số  cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt.

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện xác định Suy ra vô nghiệm Đồ thị của hàm số không cắt trục hoành nên loại các phương án A, C và D. Phương án cần chọn là B.

Điều kiện xác định

Suy ra  vô nghiệm  Đồ thị của hàm số  không cắt trục hoành nên loại các phương án A, C và D.

Phương án cần chọn là B.

1

Câu hỏi tương tự

“Trích đề thi thử THPT quốc gia năm 2017_cụm 7_TP.HCM_câu 2”: Biết rằng năm 2001, dân số Việt Nam là người và tỉ lệ tăng dân số năm đó là . Cho biết sự tăng dân số được ước tính theo công thức (trong ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG