Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x − 1 x + 1 ​ . Khẳng định nào sau đây là đúng?

Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng?

  1. Hàm số nghịch biến trên các khoảng

  2. Hàm số nghịch biến trên

  3. Hàm số đồng biến trên

  4. Hàm số nghịch biến trên khoảng và đồng biến trên

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì y ′ = − ( x − 1 ) 2 2 ​ , ∀ x  = 1 nên hàm số nghịch biến trên các khoảng ( − ∞ ; 1 ) và ( 1 ; + ∞ ) Chọn A

nên hàm số nghịch biến trên các khoảng

Chọn A

1

Câu hỏi tương tự

Tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = x 2 + 1 ​ 2 x + m ​ đồng biến trên ( 0 ; + ∞ ) là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG