Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 3 + 3 x 2 − 9 x + 15 . Khẳng định nào sau đây là sai? ….

Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là sai? ….

  1. Hàm số đồng biến trên 

  2. Hàm số nghịch biến trên 

  3. Hàm số đồng biến trên 

  4. Hàm số đồng biến trên 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bảng biến thiên Từ bảng biến thiên suy ra khẳng định D là sai. Chú ý: Khi phương trình y ′ = 0 có hai nghiệm phân biệt thì hàm số không đồng biến trên R .

Bảng biến thiên

Từ bảng biến thiên suy ra khẳng định D là sai.

Chú ý: Khi phương trình  có hai nghiệm phân biệt thì hàm số không đồng biến trên .

 

2

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh a. Hình chiếu của S trên mặt phẳng (ABCD) trùng với trung điểm của cạnh AB. Cạnh bên S D = 2 3 a ​ .Tính thể tích khối chóp S.ABCDtheo a.

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG