Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng ?

Cho hàm số begin mathsize 16px style f left parenthesis x right parenthesis equals open parentheses 1 minus x squared close parentheses to the power of 2019 end style. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

  1. Hàm số đồng biến trên begin mathsize 16px style straight real numbers end style

  2. Hàm số đồng biến trên begin mathsize 16px style open parentheses negative infinity semicolon 0 close parentheses end style

  3. Hàm số nghịch biến trên begin mathsize 16px style open parentheses negative infinity semicolon 0 close parentheses end style

  4. Hàm số nghịch biến trên begin mathsize 16px style straight real numbers end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đạo hàm: Nhận thấy ngay: . Nên ta có thể nhận thấy ngay dấu của đạo hàm cùng dấu với (-x) . Ta có bảng biến thiên: Vậy hàm số đồng biến trên .

Đạo hàm:

Nhận thấy ngay: begin mathsize 16px style 2019. open parentheses 1 minus x squared close parentheses to the power of 2018 greater or equal than 0 end style . Nên ta có thể nhận thấy ngay dấu của đạo hàm cùng dấu với (-x) . Ta có bảng biến thiên:

Vậy hàm số đồng biến trên begin mathsize 16px style open parentheses negative infinity semicolon 0 close parentheses end style .

1

Câu hỏi tương tự

“Trích đề thi HKII 2016-2017 THPT Quốc Oai – Hà Nội”: Cho hàm số khẳng định nào sau đây đúng?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG