Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) = x 2 − 3 x + 2 .Khẳng định nào sau đây là đúng ?

Cho hàm số .Khẳng định nào sau đây là đúng ?

R. Robo.Ctvx7

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A. Cho f ( x ) = 0 ⇔= x 2 − 3 x + 2 = 0 ⇔ [ x = 1 x = 2 ​ Bảng xét dấu: Từ bảng xét dấu ta có f ( x ) > 0 ⇔ [ x > 2 x < 1 ​ và f ( x ) < 0 ⇔ 1 < x < 2.

Chọn A.

Cho 

Bảng xét dấu:

Từ bảng xét dấu ta có và 

1

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình có hai nghiệm thuộc đoạn . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG