Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

Cho hàm số y equals x cubed minus 3 x plus 2 . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

  1. Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía trục Oy

  2. Hàm số đạt cực đại tại điểm x = 1

  3. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm x space equals space minus 1

  4. Hàm số đồng biến trên khoảng left parenthesis negative 1 semicolon 1 right parenthesis

P. Toàn

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có Dựa vào bảng biến thiên ta thấy B, C, D là sai Hàm số đạt cực đại tại hai điểm trái dấu nên có hai điểm cực trị nằm về hai phía trục Oy.

Ta có y to the power of apostrophe equals 3 x squared minus 2 rightwards double arrow y to the power of apostrophe equals 0 left right double arrow x equals plus-or-minus 1

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy B, C, D là sai
Hàm số đạt cực đại tại hai điểm x equals plus-or-minus 1 trái dấu nên có hai điểm cực trị nằm về hai phía
trục Oy.

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình bên dưới Hàm số đạt cực tiểu tại điểm nào?

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG