Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng?

Cho hàm số straight f left parenthesis straight x right parenthesis equals open parentheses 1 minus straight x squared close parentheses to the power of 2019.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

  1. Hàm số đồng biến trên R

  2. Hàm số nghịch biến trên R

  3. Hàm số đồng biến trên 

  4. Hàm số nghịch biến trên 

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

TX Đ : D = R Bảng xét dấu: Dựa vào bảng xét dấu y ′ ta có hàm số đồng biến trên ( − ∞ ; 0 ) và nghịch biến trên ( 0 ; + ∞ ) Chọn C

straight y apostrophe equals 2019 open parentheses 1 minus straight x squared close parentheses to the power of 2018 left parenthesis negative 2 straight x right parenthesis

straight y apostrophe equals 0 not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell straight x equals 0 end cell row cell straight x equals plus-or-minus 1 left parenthesis nghiệm space chẵn right parenthesis end cell end table close

Bảng xét dấu:

Dựa vào bảng xét dấu ta có hàm số đồng biến trên và nghịch biến trên

Chọn C

1

Câu hỏi tương tự

Tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y = x 2 + 1 ​ 2 x + m ​ đồng biến trên ( 0 ; + ∞ ) là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG