Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x + 2 2 x + 1 ​ . Khẳng định nào sau đây là đúng?

Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng?

  1. Hàm số nghịch biến trên .

  2. Hàm số đồng biến trên .

  3. Hàm số nghịch biến trên  và 

  4. Hàm số đồng biến trên  và 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập xác đinh: D = R \ { − 2 } Ta có y ′ = ( x + 2 ) 2 3 ​ > 0 , ∀ x  = − 2 nên hàm số đồng biến trên các khoảng ( − ∞ ; − 2 ) và ( − 2 ; + ∞ )

Tập xác đinh: 

Ta có  nên hàm số đồng biến trên các khoảng  và 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có cạnh đáy bằng 2a , góc giữa hai đường thẳng AB' và BC' bằng 60. Tính thể tích V của khối lăng trụ đó

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG