Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = − 3 1 ​ x 3 + 2 1 ​ x 2 + 6 x − 1. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

Cho hàm số  Khẳng định nào dưới đây là đúng?

  1. Hàm số đồng biến trên khoảng 

  2. Hàm số nghịch biến trên khoảng 

  3. Hàm số đồng biến trên khoảng 

  4. Hàm số nghịch biến trên khoảng 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Có y ′ = − x 2 + x + 6 ⇒ y ′ = 0 ⇔ [ x = 3 x = − 2 ​ . Vì a = − 1 < 0 ⇒ y ′ > 0∀ x ∈ ( − 2 ; 3 ) . Do đó hàm số đồng biến trên ( − 2 ; 3 ) .

Chọn C

Có 

Vì  Do đó hàm số đồng biến trên 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số liên tục trên có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm thực của phương trình là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG