Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) = − x 4 − 1 . Khẳng định nào dưới đây đúng?

Cho hàm số . Khẳng định nào dưới đây đúng?

  1. Hàm không có điểm cực trị.

  2. Hàm có một điểm cực tiểu và không có điểm cực đại.

  3. Hàm có một điểm cực đại và không có điểm cực tiểu.

  4. Hàm có một điểm cực tiểu và một điểm cực đại.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bảng biến thiên

Bảng biến thiên

1

Câu hỏi tương tự

Một kĩ sư được nhận lương khởi điểm là 8.000.000 đồng/tháng. Cứ sau 2 năm lương mỗi tháng của kĩ sư đó được tăng thêm 10% so với mức lương hiện tại. Tính tổng số tiền T (đồng) kĩ sư đó nhận được sau 6...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG