Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Điều kiện của tham số để hàm số có ba điểm cực trị là:

Cho hàm số . Điều kiện của tham số  để hàm số có ba điểm cực trị là:

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có để hàm số có ba điểm cực trị thì .

Ta có để hàm số có ba điểm cực trị thì

.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đạo hàm . Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG