Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số . Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là:

Cho hàm số y equals negative x to the power of 4 plus 2 x squared minus 2. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là:
 

  1. x = 0

  2. (0 ;-2)

  3. x = -1

  4. (1 ;-1)

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

4

Câu hỏi tương tự

“Trích đề tham khảo năm 2019, lần 1_mã đề 001_câu 2”: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau: Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG